HHG logo

I Don’t Need It

2016

18 min, Color

Actors

 • Alexander Belyaev
 • Natalya Ryadovaya
 • Christian Blake
 • Sergey Linkov
 • Marina Bystrova
 • Voice Zaka Abdrakhmanova

Crew

 • Directed by Oleg Morozov
 • Written by Oleg Morozov
 • Produced by Vladislav Pasternak
 • Camera Oleg Morozov
 • Edited by Oleg Morozov
 • Sound by Oleg Morozov
 • Special effects by Alexander Belyaev
 • Foley artists Christian Blake, Alexander Belyaev
 • Color by Oleg Morozov

Accolades

 • Main Competition
  Koroche Short Film Festival, Kaliningrad (2016)
 • Best Script
  St. Anna Film Festival, Moscow (2016)
  Oleg Morozov
 • Main Prize
  Independent Film Festival, Saint Petersburg (2016)
  Oleg Morozov