HHG logo

Tracktor Bowling “Edge”

2005

Music video, 4 min 51 sec, Color, DVCAM

Crew

 • Directed by Danny Salkhov
 • Written by Danny Salkhov, Ilya Malakhov, Dmitry Kovalenko
 • Produced by Dmitry Kovalenko, Vladislav Pasternak
 • Camera operator Danny Salkhov
 • Video assist Pavel Shlyago
 • Visual effects by Gennady Chistyakov
 • Production coordinator Vladimir Voloshchuk

Actors

 • Irina Kondrashova
 • Irina Ananyeva
 • Natalya Ananyeva
 • Mikhail Kogan

Accolades

 • Special Award
  Video Musician Contest, Rambler Vision, Moscow (2006)
  Danny Salkhov