HHG logo

Slot “2 Wars”

2006

Music video, 3 min 44 sec, Color, Betacam SP

Crew

 • Directed by Danny Salkhov
 • Written by Danny Salkhov
 • Produced by Vladislav Pasternak
 • Director of photography Viorel Kurnosov
 • Edited by Svyatoslav Podgaevsky
 • Make-up artist Ekaterina Pikuleva
 • Video assists Ruslan Glushchenok, Evgeny Kiselev
 • Visual effects by Svyatoslav Podgaevsky
 • Director assistant Anna Zubkova
 • Producer's assistant Alexey Yakimov
 • Steadicam operator Ruslan Glushchenok
 • Dolly Vladimir Chernov
 • Camera crane technicians Dmitry Medvedenko, Ilya Lapshov
 • Pyrotechnician Victor Klimov
 • Post-production video assist Pavel Shlyago
 • Stills photographer Dmitry Skobelev
 • Drivers Alexey Yakimov, Yury Volochay, Vladimir Timoshin, Valery Veselov, Alexander Cherny, Vladimir Rodin
 • Trainees Yury Bronsky, Igor Tavlidi, Mikhail Nikhaev, Alexey Zubkov

Equipment Rentals