HHG logo

Old Woman of Iron

2014

19 min, Color, RED Epic Mysterium-X/RED Scarlett

Actors

 • Yulia Marchenko
 • Ivan Lygin
 • Alexey Fokin
 • Voices Egor Malenko, Maria Kuznetsova

Crew

 • Directed by Anastasia Polukhina
 • Written for the screen by Anastasia Polukhina
 • Produced by Ilya Zheltyakov
 • Director of photography Konstanin Goryachev
 • Sound designer Gavriil Biryulin
 • Production designer Roman Yeremin
 • Costume designer Katya Ryel
 • Make-up artist Xenia Chernyaeva
 • Props Roman Yeremin
 • Set designers Boris Timofeyev, Boris Afanasiev
 • Director's crew Polina Korotayeva, Alexandr Kolesnik, Sergey Malyugov, Ilya Zheltyakov, Leonid Panteleev
 • Camera crew Dmitry Chernushenko, Dmitry Bebikhov, Maksim Chernykh
 • Dolly Aryom Nesterov
 • Gaffer Pavel Rumyantsev
 • Lighting technicians Ivan Bergner, Yaroslav Yakovlev, Pavel Kamnev
 • Pyrotechnicians Ilya Petrov, Aryom Akimov
 • Foley artist Ilya Talochkin
 • Color correction by Natalia Kozhevnikova

Accolades

 • Students Jury Prize
  First Step Short Film Festival, Novgorod (2015)
  Anastasia Polukhina
 • Best cinematography
  First Step Short Film Festival, Novgorod (2015)
  Konstanin Goryachev